Kategoritë

Prodhuesit

Përshëndetje!

Dëshironim t’ju vinim në dijeni që websiti jonë zyrtar “www.autotrend.al” do të ndryshojë emrin në “www.autosol24.com”.

Gjithashtu edhe faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram do të ndryshojnë nga “autotrend.al” në “autosol24”

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

 

Tirana, 11.01.2019